Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Uzgodnienia branżowe

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Uzgodnienia branżowe

Wykonujemy uzgodnienia branżowe wymagane w decyzjach o warunkach zabudowy w zakresie posiadanych przez nas sieci ciepłowniczych, wodociągowych i innej infrastruktury.

W celu uzgodnienia branżowego należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta mapy sytuacyjno – wysokościowe z nakładką uzbrojenia w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesioną trasą projektowanej sieci (np. gazowej, elektrycznej, teletechnicznej lub innej) lub obiektu oraz mapy orientacyjne. Wraz z mapami należy złożyć zlecenie wykonania uzgodnienia branżowego, które powinno zawierać dane niezbędne do wystawienia faktury, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres firmy, PESEL/NIP oraz upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
Wzór zlecenia wykonania uzgodnienia branżowego mogą Państwo pobrać w wersji PDF z zakładki Druki do pobrania.
Za wykonane uzgodnienia branżowe pobierane są opłaty – zgodnie z aktualnym cennikiem usług dodatkowych.

Szczegółowych informacji udziela inżynier energetyk:
pon.-pt.: 6:00 – 14:00
tel. +48 32 7294428