Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Jakość wody

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Jakość wody

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w ramach tzw. kontroli wewnętrznej prowadzi systematyczne badania wody produkowanej oraz dostarczanej Odbiorcom. Zakres prowadzonych badań oraz  ich częstotliwość spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Jakość wody dostarczanej naszym Odbiorcom jest sprawdzana w oparciu o wyniki badań jej parametrów chemicznych, mikrobiologicznych, fizycznych, sensorycznych oraz radiologicznych. Próbki wody do badań pobierane są zarówno w miejscu podania wody do sieci wodociągowej, jak również w innych punktach rozmieszczonych w różnych obszarach sieci. Badania powyższych parametrów są prowadzone przez akredytowane laboratoria.

Nadzór zewnętrzny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.

Wyniki analiz wody są dostępne w zakładce Aktualności.