Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Wykorzystanie wody

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Wykorzystanie wody

Woda jest fundamentalnym elementem kształtującym środowisko życia. Jako artykuł pierwszej potrzeby zaspokaja podstawowe funkcje życiowe człowieka. Stanowi również surowiec i środek produkcji przemysłowej oraz źródło energii. W zakresie prowadzonej przez nas działalności wykorzystujemy wodę praktycznie we wszystkich tych sferach. Zużywamy ją na cele socjalno-bytowe, ale przede wszystkim wykorzystujemy w podstawowych procesach naszej działalności.

W ciepłownictwie woda stanowi nośnik ciepła. Ciepło systemowe wytwarzane w źródłach zewnętrznych jest przesyłane, pod postacią gorącej wody, siecią ciepłowniczą i pobierane przez zabudowane u odbiorców wymienniki ciepła. Wymienniki ogrzewają wodę znajdującą się w instalacjach wewnętrznych budynków, cieplejszą wodą pochodzącą z systemu ciepłowniczego.

Woda dostarczana odbiorcom w zakresie prowadzonej przez nas działalności wodociągowej w części dostarczana jest do stacji uzdatniania wody z sieci wodociągowej hurtowego dostawcy, zaś w części pompowana z wyselekcjonowanych pokładów głębinowych kopalni. Pozyskana woda, po uzdatnieniu i dezynfekcji, dostarczana jest sieciami wodociągowymi mieszkańcom miasta w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę, ale również jako dostawca ciepła systemowego w postaci gorącej wody, w trosce o środowisko, dbamy o racjonalne wykorzystanie wody i jej niezawodną dostawę do odbiorców. Racjonalne zagospodarowanie wody, daje korzyści naszym odbiorcom, miastu, kopalni i nam.