Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 1 czerwca 2022 r.:

Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 11 maja 2022 r. nr OKA.4210.43.2022.RZ
opublikowana w Biuletynie URE nr 284 z dnia 11 maja 2022 r.
wprowadzona do stosowania od 1 czerwca 2022 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 1 marca 2022 r.:

Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 11 lutego 2022 r. nr OKA.4210.114.2021.RZ
opublikowana w Biuletynie URE nr 90 z dnia 11 lutego 2022 r.
wprowadzona do stosowania od 1 marca 2022 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 15 grudnia 2021 r.:

Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 3 listopada 2021 r. nr OKA.4210.62.2021.RZ
opublikowana w Biuletynie URE nr 388 z dnia 4 listopada 2021 r.
wprowadzona do stosowania od 15 grudnia 2021 r.

Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione, ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania. 

Przedsiębiorstwo energetyczne powiadamia Odbiorców o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.