Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 10 czerwca 2021 r.:

Zmiana taryfy dla ciepła zatweirdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 25 maja 2021 r. nr OKA.4210.35.2021.PS
opublikowana w Biuletynie URE nr 158 z dnia 26 maja 2021 r.
wprowadzona do stosowania od 10 czerwca 2021 r.

Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 15 grudnia 2020 r. do 9 czerwca 2021 r.:

Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 30 listopada 2020 r. nr OKA.4210.39.2020.PS
opublikowana w Biuletynie URE nr 341 z dnia 30 listopada 2020 r.
wprowadzona do stosowania od 15 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione, ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania. 

Przedsiębiorstwo energetyczne powiadamia Odbiorców o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.